Kabel tipləriBu bölmədə müxtəlif kompüter və şəbəkə texnologiyalarında istifadə olunan kabel standartları haqda lazımi qədər məlumat verilir. Verilən məlumatlar oxşar kabelləri bir-birindən nəyə görə fərqləndiklərini və hansı şəraitdə hansı kabel daha uyğun olar kimi sualları tam əhatə edir. Aşağıda bu kabellərin şəbəkə üçün ilk yaradılan növlərindən, müasirlərinə qədər hamısını əhatə edən siyahı var. Buyurun tanış olun: 5.1. Koaksial Kabel (Coaxial Cable) 5.1.1 RG-8 5.1.2 RG-6 (Şəbəkələrdə istifadə olunmasa da bilmək lazımdı) 5.1.3 RG-58 5.2. Dolanmış Cüt Kabel (Twisted Pair Cable) 5.2.1 Qorunan Örtüklü Dolanmış Cüt (Shielded Twisted Pair-STP) 5.2.2 Qorunmayan Örtüksüz Dolanmış Cüt (Unshielded Twisted Pair-UTP) 5.2.3 UTP Kabelinin Kateqoriyaları 5.3. Fiber Optik Kabel (Fiber Optic Cable) 5.3.1 Fiber tipləri

«« Token Ring şəbəkəsi    Kabel tipləri    Koaksial Kabel (Coaxial Cable) »»
Share


Muəllif: Zabil İbayev