COLOR

COLOR əmri rəngləri təyin edir.

COLOR [rənglər]

Rənglər iki atribut olur: birincisi arxa fonun, ikincisi isə, mətnin rəngini təyin edir. Hər bir rəng aşağıdakı qiymətləri ala bilər.

0 = qara 8 = boz
1 = göy 9 = açıq göy
2 = yaşıl A = açıq yaşıl
3 = mavi B = açıq mavi
4 = qırmızı C = açıq qırmızı
5 = bənövşəyi D = açıq bənövşəyi
6 = yaşıl E = açıq yaşıl
7 = ağ F = parlaq ağ

Əgər atribut verilməyibsə, onda susmaya görə olan rənglər götürülür.

Nümunə:

COLOR 97
açıq göy fonda ağ mətn təyin edir.«« CLS    COLOR    COPY »»
Share


Muəllif: Rəşad Əliyev


YER Hostinq

Pulsuz elanlar saytı

Internet Jobs Database