Real

Real
Hər bir həqiqi ədəd, nöqtə (vergül) ilə ayrılmış tam və kəsr üçün Real tipi nəzərdə tutulub.
Bu tipə aid qiymət həmişə rəqəmlə başlanıb, rəqəmlə bitməlidir. Buna görə də, -25 kəsrini və 64 tam ədədini Real tipinə aid etmək üçün onlar uyğun olaraq, -0.25 və 64.0 kimi göstərilməlidir.
Həqiqi ədədləri oxuyub ekrana çıxarmaq, üzərində müxtəlif hesab əməlləri (toplama, çıxma, vurma və bölmə) aparmaq, eləcə də, onları müqayisə etmək olar.

Char
Bu tipə aid qiymətlər ayrıca simvollar - hərflər, rəqəmlər, yaxud xüsusi işarələr ola bilər.
Char tipli qiymət bir simvoldan ibarət olur və apostrofa alınır.
‘ A ’, ‘ z ’, ‘ 1 ’, ‘ : ’, ‘ ’’ ’, ‘ ’
Burada sonuncudan əvvəlki qiymət " (dırnaq) işarəsi, sonuncu isə, boşluq simvoludur. Char tipli qiymətlər üzərində hesab əməllərini yerinə yetirmək olmaz.

«« Integer    Real    Boolean »»
Share


Muəllif: Dürdanə Abdullayeva


YER Hostinq

Pulsuz elanlar saytı

Internet Jobs Database