Sənədin yaradılması

Boş sənədin əvvəlində kursor adlanan şaquli xətt yerləşir. Kursor klaviaturadan daxil ediləcək simvolun ekranda mövqeyini göstərir. Qeyd etmək lazımdır ki, sənədin istənilən hissəsində mausun düyməsini 2 dəfə basmaqla kursorun mövqeyini seçmək olar. "İlk Addımlar" sözlərini daxil et.

Sözlər arası boşluğun yaradılması üçün Spacebar klavişini basın. Uzun sətirlərin çapı zamanı Enter-i basmağa ehtiyac yoxdur. Növbəti sətrə keçmək üçün cümlənin ardını yazmaq lazımdır yəni "müasir kompüter texnologiyaları dünyasına qapı açır". Enter klavişini basmaqla növbəti abzasa keçirik.

Mətnin daxil edilməsi zamanı hər zaman səhvlərə yol verilir. Worddə bu kimi səhvləri "Delete" və "Backspace" klavişlərinin köməyilə aradan qaldırmaq olar.

Kursordan sağdakı simvolların silinməsi "Delete" klavişinin, kursordan soldakı simvolların silinməsi isə "Backspace" klavişinin köməkliyilə yerinə yetirilir.

«« Alətlər lövhələri    Sənədin yaradılması    Sənədin yadda saxlanılması »»
Share


Muəllif: Bakı Elmi Tədris Mərkəzi


YER Hostinq

Pulsuz elanlar saytı

Internet Jobs Database