Böyüdülmüş hərf

Ders_22 Çox güman ki, siz istərdiniz ki hər-hansı bir mətni böyük qəşəng formalı hərflə başlayasız. Bunun üçün:

Mausu Böyüdülmüş hərf daxil ediləcək abzasın istənilən yerində yerləşdirin. Format "Format" munyusunda Böyüdülmüş hərf "Drop Cap" əmrini seçin. Mövqe "Position" bölməsində böyüdülmüş hərfin yerləşdiriləcəyi yeri göstərin. Şrift "Font" sahəsində şrifti seçin. Neçə sətr hündürlüyündə "Lines to Drop" sahəsində hərfin neçə sətr hündürlüyündə olacağını müəyyən edin. Mətnə qədər məsafə "Distance from text" sahəsində böyüdülmüş hərf ilə onun yanında yerləşən sətrlər arasında məsafəni göstərin. OK-i basın və abzasın 1-ci hərfinin necə Böyüdülmüş hərfə çevrildiyinə fikir verin.

«« Abzasların formatlaşdırılması    Böyüdülmüş hərf    Sadalanmış və nişanlanmış siyahılar »»
Share


Muəllif: Bakı Elmi Tədris Mərkəzi


YER Hostinq

Pulsuz elanlar saytı

Internet Jobs Database