Cədvəldə sətirlərin hündürlüklərinin və sütunların eninin müəyyən edilməsi

Ders_31 Sütunların enini və sətirlərin hündürlüklərini müəyyən etməzdən əvvəl Görünüş menyusunda "View" xətkeşi "Ruler" aktivləşdirin.

Kursoru enini dəyişmək istədiyimiz sütunun sağ sərhəddində yerləşdirin.

Bu halda, mausun göstəricisi şaquli ikitərəfli oxa çevrilir. Sütunun sərhəddini sağ və ya sola hərəkət etdirərək sütun üçün istədiyiniz eni müəyyən edin.

Mausun göstəricisini hündürlüyünü dəyişmək istədiyimiz sətrin aşağı sərhəddində yerləşdirin. Tələb olunan sətr hündürlüyünə müvafiq olaraq mausla sərhəddi yuxarı və ya aşağı çəkin.

«« Sütunların eninin və sətirlərin hündürlüklərinin düzləndirilməsi    Cədvəldə sətirlərin hündürlüklərinin və sütunların eninin müəyyən edilməsi    Xanaların birləşdirilməsi və bölünməsi »»
Share


Muəllif: Bakı Elmi Tədris Mərkəzi


YER Hostinq

Pulsuz elanlar saytı

Internet Jobs Database