Xanaların birləşdirilməsi və bölünməsi

Ders_32 Xanaların birləşdirilməsi üçün birləşdirilməsi nəzərdə tutulan xanalar qrupunu qeyd edin. Cədvəllər və haşiyələr "Tables and Borders" alətlər lövhəsində Xanaları birləşdirmək "Merge Cells" düyməsini basın. Beləliklə 1-ci sətrdə bütün xanalar birləşdi.

Xanaların bölünməsi üçün bölünəcək xanalar qrupunu qeyd edin. Cədvəllər və haşiyələr "Tables and Borders" alətlər lövhəsində Xanalara bölmək "Split Cells" düyməsini basın. Açılmış dialoq pəncərəsində sütunların sayı "Number of Columns" sahəsində lazımi sütun sayını göstərin. OK-i basın.

«« Cədvəldə sətirlərin hündürlüklərinin və sütunların eninin müəyyən edilməsi    Xanaların birləşdirilməsi və bölünməsi    Cədvəlin xanalarının doldurulması »»
Share


Muəllif: Bakı Elmi Tədris Mərkəzi


YER Hostinq

Pulsuz elanlar saytı

Internet Jobs Database