Access

DƏRS HAQQINDA

Microsoft Access müxtəlif növ informasiyanı toplamağa və sistemləşdirməyə, verilmiş şərtlərə əsasən obyektlərin axtarışı və sıralanmasını təşkil etməyə, verilənlərin daxil edilməsi üçün formalar tərtib etməyə və hesabatlar hazırlamağa imkan verir. Microsoft Access geniş diapazonda informasiyanın idarəetmə effektivliyini artıran güclü tətbiqi proqramdır.


DƏRSLİYİN ADDIMLARI

Microsoft Access-in təyinatı və işə salınması
Cədvəl Ustasının köməyi ilə cədvəlin yaradılması
Cədvəlin konstruktor rejimində yaradılması
Cədvəlin strukturunun dəyişdirilməsi
Verilənlərin sıralanması
Cədvəllərarası əlaqənin yaradılması
Sorğu Ustası
Sorğular konstruktoru
Seçmə şərtləri
Yekun sorğusu
Əməliyyat sorğusu
Filtr
Forma Ustası
Forma konstruktoru
İdarəetmə elementləri
İdarəetmə elementləri
Hesabat ustası
Hesabat konstruktoru
Qruplaşdırma və sıralama
Çap
Bazanın sıxlaşdırılması, surətinin çıxarılması və ondan istifadənin məhdudlaşdırılması

DƏRSLİYİN MÜƏLLİFİ

RƏY VER