Assembler proqramlaşdırma dili

Assembler dilinin əlifbası

Assembler dilinin əlifbası

İstənilən proqramlaşdırma dilində olduğu kimi Assembler dilinin əlifbasına, translyator tərəfindən qəbul oluna bilən, xüsusi simvollar yığımı daxildir. Bu simvollar yığımı aşağıdakılardır:

1. Latın əlifbasının böyük ( A- Z) və kiçik (a-z) hərfləri.

2. 0-dan 9 –a qədər ərəb rəqəmləri.

3. Xüsusi işarələr ? @ $ &

4. Boşluq işarəsi və alt xətt ( _ ).

5. Ayırıcı işarələr ; : , . [ ] ( ) < > { } + – / * % ! ” ' \ = # ^

Bunlardan başqa Assembler dilinə müəyyən açar sözləri daxildir ki, onlar da proqramda olduğu kimi işlədilirlər.