Assembler proqramlaşdırma dili

Bitlərlə manipulyasiya əmrləri

Bitlərlə manipulyasiya əmrləri

Bu əmrlər registrin və ya yaddaş xanasının bitləri üzərində əməliyyat aparır və şərti olaraq bir neçə qrupa bölünür. Onları nəzərdən keçirək.