C#

DƏRS HAQQINDA

 Son illər bütün dünyada olduğu kimi, Azərbaycanda da proqramlaşdırma sahəsinə maraq günü-gündən artmaqdadır. Qısa bir sübut göstərim, mənim qaldığım 9 mərtəbəli binada 10-15 nəfərə yaxın, müxtəlif universitetlərdə bu ixtisasla oxuyanlar var. Və bu ixtisas üzrə seçimlər də günbəgün artmaqdadır.


DƏRSLİYİN ADDIMLARI

Visual C# - Giriş
Visual C# - Dəyişənlər
C# - Şərt ifadələri (if)
C# - Dövr Operatorları (while & do while)

DƏRSLİYİN MÜƏLLİFİ

RƏY VER