C Proqramlaşdırma Dili

DƏRS HAQQINDA

Bu mətndə C dilində proqram tərtibindən bəhs olunur. Mətndən tələbələr, məktəblilər, informatika fənnini tədris edən müəllimlər, sistem inzibatçıları və ümumilikdə, C (si) proqramlaşdırma dilini öyrənmək istəyən kər kəs istifadə edə bilər.


DƏRSLİYİN ADDIMLARI

C Proqramlaşdırma dili
Giriş
Dəyişənlər
Operatorlar
Ünvan dəyişənləri
Funksiyalar
Cərgələr
Sətirlər
Strukt tiplər
Siyahılar
Makroslar və include fayllar
Əlavələr

DƏRSLİYİN MÜƏLLİFİ

RƏY VER