C++

DƏRS HAQQINDA

C sintatksisinə tam uyğunluq göstərir. Eyni zamanda obyekt orientasiyalıdır və uzun illər bu sahədə üstünlük verilən dillərdən biri olmuşdur. Demək olar ki bütün platformlarda kompilyatorları mövcuddur. C kimi sürətli olduğu üçün real zamanlı proqramlaşdırma, oyun proqramlaşdırması v.s. də bu dilə üstünlük verilir.


DƏRSLİYİN ADDIMLARI

Giriş
Dəyişənlər
Operatorlar
Ünvan
Funksiyalar
Cərgələr
Sətirlər
Strukturlar
Siyahılar
Siniflər
Makroslar
Əlavələr
Həllər
Qeydlər

DƏRSLİYİN MÜƏLLİFİ

RƏY VER