HTML

DƏRS HAQQINDA

HTML brauzerin oxuya biləcəyi hər hansı sənədi və ya səhifəni yaratmaq üçün xüsusi hipermətn dilidir. HTML internetin fundamental baza texnologiyasıdır və veb-səhifənin növünü, funksiyasını təyin edən diskriptorlar əsasında yaradılmış dildir.


DƏRSLİYİN ADDIMLARI

Əsas anlayışlar
Sadələr
Cədvəllər
Əlavələr
Freymlər

DƏRSLİYİN MÜƏLLİFİ

Rəşad Əliyev
RƏŞAD ƏLİYEV
İlk addimlar

RƏYLƏR

RƏY VER