İnternet Dərsliyi

DƏRS HAQQINDA

TPC/IP protokolu istifadə edərək müxtəlif qurğuları birləşdirən qarşılıqlı bağlanmış komputer şəbəkələrinin qlobal sistemidir. Başqa sözlə internet şəbəkələrin şəbəkəsidir. Bu qlobal şəbəkəyə bir bir ilə optik, elektron, wifi və s vasitə ilə qlobal və ya lokal şəkildə bir birinə bağlanmış şəxsi, biznes, hökumət, təhsil və s şəbəkələr daxildir. İnternetin əsası 1960-cu ildə ABŞ Müdafiə Nazirliyi tərəfindən işlənmiş ARPAnet layihəsi çərçivəsində qurulmuş və on minlərlə dünya proqramçılarının kollektiv şüuru ilə getdikcə inkişaf etdirilmiş və mükəmməlləşdirilmişdir.


DƏRSLİYİN ADDIMLARI

Giriş
İnternetin yaranma tarixi
Kompüter şəbəkələri və şəbəkə protokolları
IP-ünvan
Ölçü vahidləri. İnformasiyanın nəqli sürəti
URL-ünvan
Brauzerlər. Online və Offline iş rejimləri
Əlaqələrdən istifadə etmə qaydaları
Ünvanlar siyahısından səhifələrin seçilməsi və axtarış jurnalına baxılma
Axtarış
Seçilmiş səhifələr siyahısı
Brauzerin parametrlərinin dəyişdirilməsi
Faylların FTP serverlərdən yüklənməsi
Web-səhifələrinin yadda saxlanması
Web-səhifələrin çap edilməsi

DƏRSLİYİN MÜƏLLİFİ

RƏY VER