JAVA

DƏRS HAQQINDA

İlk olaraq onu bildirmək istəyirəm ki, kitab professional proqramçılar üçün deyil həvəskarlar üçün nəzərdə tutulub. Çünki özüm professional proqramçı deyiləm.


DƏRSLİYİN ADDIMLARI

Kitab kimlər üçündür.
Kompüter sizi necə başa düşür və ona necə əmr verilir.
Biz kompüter proqramlarını necə yaza bilərik.
Proqramlaşdırma dilləri - nə üçün fərlənir?
Java- nə ilə fərqlənir?
OOP nin məntiqi və prinsipləri.
Obyektin təhlili
Sinifləndirmək - CLASS nədir?
Java-da yazmaq üçün silahlanmaq :)
Netbeans-lə tanışlıq.
Salam Java proqramı
JAVA-da dəyişənlər
Rəqəm dəyişənləri
Məntiq dəyişənləri və operatorları
Rəqəm dəyişənləri ilə bağlı praktiki məsələlər
Şərt əmrləri
Dövr əmrləri - for , do, while
Array
Built-in Java Packages

DƏRSLİYİN MÜƏLLİFİ

RƏY VER