JavaScript

DƏRS HAQQINDA

JavaScript internet səhifələrin yaradılmasında geniş istifadə olunan proqramlşdırma dilidir. JavaScript müxtəlif dilllərdən ilhamlanaraq yaradılmışdır. 1995-ci ilə Brendan Eyx tərəfindən yazılmışdır. JavaScript Obyektə Yönümlü Proqramlaşdırma (OYP) dilidir.


DƏRSLİYİN ADDIMLARI

Obyekt anlayışı
Bir neçə yeni operator
İstifadəçi sinfi

DƏRSLİYİN MÜƏLLİFİ

RƏY VER