Kompüter Şəbəkələri

DƏRS HAQQINDA

Komputer şəbəkəsi — rabitə xətləri və xüsusi proqram təminatı ilə bir-birilə əlaqəli kompüterlər və periferiya avadanlıqları sistemindən ibarətdir. İnformasiyanın əldə olunması, ötürülməsi və istifadəçilərin mövcud informasiyadan birgə istifadəsini təmin etmək üçün kompüter şəbəkələrinin olması vacib şərtdir. Məsafədən asılı olaraq, rabitə xətləri kimi kabeldən, telefon xətlərindən, radiorabitədən, peyk rabitəsindən və optik lifli xətlərdən istifadə olunur. Ən populyar kompüter şəbəkəsi internetdir.


DƏRSLİYİN ADDIMLARI

Ön söz
Kompüter şəbəkələrinin keçmişi və bu günü
Kompüter şəbəkələri və quraşdırılmasında istifadə olunan texnologiyalar
OSİ Modeli
Keçmişdə istifadə oluna şəbəkə texnologiyaları
Kabel tipləri
Ethernet
Fast Ethernet
Gigabit Ethernet
Switch
Şəbəkə düzəltməyə başlayaq
Ev daxili ADSL modem vasitəsi ilə internet bölüşmə

DƏRSLİYİN MÜƏLLİFİ

RƏY VER