Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Kompüter Şəbəkələri

DƏRS HAQQINDA

Komputer şəbəkəsi — rabitə xətləri və xüsusi proqram təminatı ilə bir-birilə əlaqəli kompüterlər və periferiya avadanlıqları sistemindən ibarətdir. İnformasiyanın əldə olunması, ötürülməsi və istifadəçilərin mövcud informasiyadan birgə istifadəsini təmin etmək üçün kompüter şəbəkələrinin olması vacib şərtdir. Məsafədən asılı olaraq, rabitə xətləri kimi kabeldən, telefon xətlərindən, radiorabitədən, peyk rabitəsindən və optik lifli xətlərdən istifadə olunur. Ən populyar kompüter şəbəkəsi internetdir.


DƏRSLİYİN ADDIMLARI

Ön söz

Kompüter şəbəkələrinin keçmişi və bu günü

Kompüter şəbəkələri və quraşdırılmasında istifadə olunan texnologiyalar

OSİ Modeli

Keçmişdə istifadə oluna şəbəkə texnologiyaları

Kabel tipləri

Ethernet

Fast Ethernet

Gigabit Ethernet

Switch

Şəbəkə düzəltməyə başlayaq

Ev daxili ADSL modem vasitəsi ilə internet bölüşmə


DƏRSLİYİN MÜƏLLİFİRƏY VER

Bizi dəstəkləyənlər