Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Kompüter Şəbəkələri

5-4-3 qaydası

5-4-3 qaydası

Birdən çox ethernet seqmenti repeater və ya hub ilə bir-birinə bağlanırsa eyni toqquşma sahəsi/collision domain-in üzvü halına gəlirlər. Toqquşma sahəsi tək bir kompüterin yaratdığı trafik tamamına yayılan bir və ya birdən çox seqment mənasına gəlir. 5-4-3 qaydası deyilən bir sıra hədd qoymalar toqquşma sahəsinin ola biləcəyi maksimum böyüklüyü təyin edir. Ethernet şəbəkələrinin düzgün işləməsi üçün hər bir ucun öz ötürməsinin digər bir ucun ötürməsi ilə toqquşub toqquşmadığını anlaya bilməsi lazımdır. Əgər bu təsbit edilərsə, yəni eyni anda iki kompüter şəbəkəsi istifadə etmək istəmişsə hər ikisi də bunu təsbit edir və təsadüfü bir gözləmə vaxtından sonra ötürməni təkrar yoxlayır. Yadınızdadırsa bu mövzu ilə bağlı ethernet-də müəyyən yazılarımız var. Ethernet kartları göndərilən məlumat paketinin son bitinə qədər hər biti yollayarkən toqquşma olub olmadığını kontrol edirlər. Son biti göndərdikdən sonra bu kontrol da bitər. Normal halda məlumat paketi yollanmaya başlandığında digər sistemlər bunu təsbit edirlər və sıralarını gözləyirlər. Toqquşma sadəcə iki sistem eyni anda məlumat ötürməsinə keçdiyinə görə yaranır və toqquşma təsbit edilərək paket təkrar yollanır. Ancaq şəbəkə bir-birinə bağlı hub və repeater-lər ilə müəyyən bir böyüklüyün üzərinə çıxarsa təsbit edilməyən toqquşmalarda məlumat itkisi yaranır. Əgər məlumat göndərən bir kompüter o əsnada toqquşma olduğunu təsbit edə bilməzsə, hər şey normal olduğunu fərz edər və bu paketi təkrar yollamaq lazım olduğunu bilməz. Əgər şəbəkə çox böyükdürsə məlumat paketinin ilk biti, son bit göndərən kompüterdən ayrılana qədər şəbəkədəki bütün sistemlərə çatmaya bilər. Bu halda ilk biti belə qəbul etməmiş olan digər bir sistem kabeli istifadə etməyə başlayır və toqquşam yaranır. Son bit ilk başdakı kompüterdən ayrıldığı üçün bu kompüter yolladığı paketin yolda toqquşmaya qurban getdiyini anlaya bilməz. Yəni təsbit edilməyən bir toqquşam yaranır. Eyni toqquşma sahəsi içində iki sistem arasında ən çox beş seqment, dörd repeater və üç populated seqment ola bilər.

İndi yuxarıdakı misalı təhlil edək. İki kompüter arasında ən uzaq məsafə A və 
B nəzərdə tutulur. Bu misal 5-4-3 qaydasına uyğun gəlir, necə? 
A kompüterindən çıxan siqnal:

� 5 Seqment (1, 2, 3, 4, 5) keçir.
� 4 Repater və ya Hub keçir.
� 3 Dənə populated seqment(ən az bir terminal bağlı kabel) keçir(1, 3, 5).

5-4-3 qaydası bütün şəbəkədə ola biləcək hub/repeater və ya seqment sayını deyil, ən uzaq haldakı iki kompüter arasında ola biləcəkləri ifadə edir. Altdakı misalda 6 seqment, 6 hub və ya repeater və 5 dənə də populated seqment mövcuddur amma hələ 5-4-3 qaydasına uyğundur.

1 nömrələri hub həm seqment həmdə repater/hub kimi sayılırlar. Amma populated seqment kimi sayılmırlar çünki ona birbaşa bağlı bir PC yoxdur. Seqmentləri bir-birinə bağlayan amma özünə bağlı bir kompüter olmayan seqmentlər link seqmenti kimi adlandırılırlar. Bu şəbəkə 5-4-3 qaydasına uyğundur çünki iki kompüter arasındakı yol heç bir vəziyyətdə 5 seqment, 4 repeater və 3 populated seqment sayını aşmır. Məsələn A və C arasında dörd seqment (1, 2, 3, 4), üç hub (2, 1, 4) və iki dənə də populated seqment var (1, 4).


Bizi dəstəkləyənlər