Kompüter Şəbəkələri

ARCnet şəbəkəsi

ARCnet şəbəkəsi

ARCnet məlumatın ötürülməsində ən köhnəlmiş metodlardan birini istifadə edirdi. ARCnet (Attached Resource Computer Network) kimi açılışı vardır. Bu metod DataPoint şirkəti tərəfindən 1977-ci ildə yaradılmış və sadəliyinə, ucuzluğuna və iş bacarığına görə çox populyar olmuşdur. ARCnet əsasında minlərlə Novell NetWare 2.x şəbəkələri qurulmuşdur, bəziləri hələ indiyədək işləyir. Amma buna baxmayaraq o köhnə üsullardan sayılır və bu gün ona üstünlük verilmir.