Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Kompüter Şəbəkələri

ARCnet şəbəkəsi

ARCnet şəbəkəsi

ARCnet məlumatın ötürülməsində ən köhnəlmiş metodlardan birini istifadə edirdi. ARCnet (Attached Resource Computer Network) kimi açılışı vardır. Bu metod DataPoint şirkəti tərəfindən 1977-ci ildə yaradılmış və sadəliyinə, ucuzluğuna və iş bacarığına görə çox populyar olmuşdur. ARCnet əsasında minlərlə Novell NetWare 2.x şəbəkələri qurulmuşdur, bəziləri hələ indiyədək işləyir. Amma buna baxmayaraq o köhnə üsullardan sayılır və bu gün ona üstünlük verilmir.


Bizi dəstəkləyənlər