Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Kompüter Şəbəkələri

Dolanmış Cüt Kabel (Twisted Pair Cable)

Dolanmış Cüt Kabel (Twisted Pair Cable)

Yarandığı dövrdən indiyədək ən yayılmış istifadə edilən şəbəkə kabeli tipidir. Bir-birinə dolanmış cütlər halında olan və telefon kabelinə bənzər bir kabeldir. İki tip TP(Twisted Pair) kabel mövcuddur.


Bizi dəstəkləyənlər