Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Kompüter Şəbəkələri

İlk koaksial kabelli Ethernet texnologiyalarında istifadə olunan cihazlar

İlk koaksial kabelli Ethernet texnologiyalarında istifadə olunan cihazlar

İndi koaksial kabelli ethernet zamanında istifadə olunan iki cihazdan bəhs edəcəyik: Repeater və Bridge. UTP kabel istifadə edən modern şəbəkələrdə bu cihazların yerlərini hub və switch-lərə tutublar. Hazırda şəbəkələrin çalışma prinsiplərini daha yaxşı anlamaq üçün bu iki cihazı tanımağımız vacibdir.


Bizi dəstəkləyənlər