Kompüter Şəbəkələri

İlk koaksial kabelli Ethernet texnologiyalarında istifadə olunan cihazlar

İlk koaksial kabelli Ethernet texnologiyalarında istifadə olunan cihazlar

İndi koaksial kabelli ethernet zamanında istifadə olunan iki cihazdan bəhs edəcəyik: Repeater və Bridge. UTP kabel istifadə edən modern şəbəkələrdə bu cihazların yerlərini hub və switch-lərə tutublar. Hazırda şəbəkələrin çalışma prinsiplərini daha yaxşı anlamaq üçün bu iki cihazı tanımağımız vacibdir.