Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Kompüter Şəbəkələri

İlk koaksial kabelli Ethternet

İlk koaksial kabelli Ethternet

6.6 İlk koaksial kabelli Ethternet

 

İlk koaksial kabelli Ethernet şəbəkəsi indiki Ethernetdən həm görünüşünə görə həm də bacarığına görə fərqlənirdi. Şəbəkələr əsasən bus tipologiyasına görə qurulurdu. Aşağıdakı şəkillərə baxın onlar həm 10Base2, 10Base5 və tipologiyaları izah edən zaman yardımçı olacaqdır. Bunlar ilk şəbəkə qurğularıdır.

BNC kabel ucu            T Connector(birləşdirici)            T Connector(birləşdirici)

 

Yanda koaksial kabel ucu BNC-i T connector-un bir ucuna taxılıbdır. T connector digər ucunda Terminator taxılıdır. T connector orta ucu da şəbəkə kartına taxılıdır. Şəbəkə kartına taxılı olan uc açıqda olsa da bu problem təşkil etmir.

 

Koaksial kabelləşmədə koaksial kabelin bir ucu torpaq xəttinə bağlanmalıdır. Bunu edə bilmək üçün yaradılmış , torpağa, yəni kompüterin metal bir nöqtəsinə taxa biləcəyimiz zəncir qoşulmuş sonluq olur.

 Kabelin bir ucuna yuxarıdakı kimi normal sonluq hansı ki torpağa basdırılır, digər forması isə aşağıdakı kimi zəncirli, kompüterin metal bir nöqtəsinə bağlı olacaq şəkildə taxılmalıdır.

 Yanda kompüterə bağlanmış zəncir formasıdır. Diqqət sadəcə bir ucdakı sonluq torpaqda olmalıdır, ikisi birdən olmaz !!!


Bizi dəstəkləyənlər