Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Kompüter Şəbəkələri

Keçmişdə istifadə oluna şəbəkə texnologiyaları

Keçmişdə istifadə oluna şəbəkə texnologiyaları

Kompüterlər yarandıqları gündən daima yenilənməyə ehtiyacı olmuşdur. Ona görə də bəzi texnologiyalar öz vaxtlarında yüksək nəticə göstərmələrinə baxmayaraq, həmişə yeniləri və daha yaxşıları ilə əvəz olunmuşdurlar. Sözü gedən yaşlı nəsil texnologiyalardan şəbəkə sahəsində öz lazımi yerini tutmuş iki şəbəkə texnologiyası ARCnet və Token Ring haqqında yazmaq istəyirəm.


Bizi dəstəkləyənlər