Menu

Daxil olun Qeydiyyat

NET

Şəbəkədə üçün olan bu komanda tək başına yazılmır. DOS-a NET yazsan sənə əlavə funksiyalarınıda çıxardacaqdır.

Bunlar ona görə yazıram ki haradasa eşitsəniz NET əmrini təxmini nə olduğunu biləsiniz. Aşağıdada birlikdə yazılmalı əmrləri necə işlədiyi haqda misal var.


Bizi dəstəkləyənlər