Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Kompüter Şəbəkələri

Protokollar

Protokollar

Protokol sözünün mənası hadisənin gedişatını təsvir edən qaydalar toplusudur. Protokollar kompüter şəbəkələrinin müəyyən qaydalar daxilində idarə olunmasını üçün tənzimləyici rol oynayırlar. Bəs protokollar nəyi tənzimləyir?- Kompüter şəbəkəsi üçün protokol iki kompüter və ya aparat arasında müəyyən qaydalar daxilində informasiya mübadiləsini aparılmasını tənzim edir. Sadə File Transfer Protocol(FTP) proqramı ilə məlumat göndərilən zaman arxa planda bir çox protokol işləyir. FTP iki kompüterin iki proqramı arasında necə məlumat mübadiləsi aparılmasını müəyyənləşdirir. Transmit Control Protocol(TCP) göndərən sistem üzərindən yollanacaq məlumatı parçalara bölünməsini və qəbul edən sistemin üzərində təkrar birləşdirilməsi funksiyasını yerinə yetirir. Internet Protocol(IP) isə məlumatın fərqli yönləşdiricilər(fərqli yollar təklif edən) üzərində doğru yolu izləyərək qarşı tərəfə çatdırılması ilə vəzifələndirilmişdir. Məsələn: hub-da beş kompüter var və hansı kompüterə(MAC adresi ilə təyin edir) bu məlumat çatmalıdır məsələlərini həll edir. Şəbəkə kartı və kabel protokolları məlumatın necə elektrik siqnalları halında göndərilməsi məsələsini yerinə yetirir. Bütün protokollar və baş verən proseslər bütünlükdə 7 əməliyyat layı formasında həyata keçirilir və OSİ modelində cəmlənir.


Bizi dəstəkləyənlər