MS-DOS

CLS

CLS

CLS əmri ekranı təmizləyir.
 Əgər sizdə ekran bu şəkildədirsə, CLS əmrindən sonra o, aşağıdakı şəkildə olacaq: