PHP Classlar

DƏRS HAQQINDA

PHP artıq bütün php proqramistlərdən xahiş edir ki,yeni yaranan class-lardan istifadə edilsin. Çünki Class sürətli bir php funksiyasıdır.


DƏRSLİYİN ADDIMLARI

Giriş
Classlar

DƏRSLİYİN MÜƏLLİFİ

RƏY VER