PHP

DƏRS HAQQINDA

Başlıca olaraq php tətbiq sahəsi serverdə işləyən skriptlərin yazılması hesab edilir; beləliklə, bu üsulla php digər CGI proqramlarının yerinə yetirdiyi istənilən işi həyata keçirə bilər, məsələn verilənlərin formalarını emal etmək, dinamik səhifələr yaratmaq və ya cookies göndərmək və qəbul etmək. Lakin php həm də başqa çoxlu məsələləri həll edə bilər.


DƏRSLİYİN ADDIMLARI

PHP-nin yaranma tarixi və imkanları
PHP-nin imkanları
PHP proqramlaşdırma
Şərhin verilməsi
Sabitlər
PHP dilində verilənlərin tipi. Tiplərin dəyişdirilməsi
Operatorlar
Sadə hesab əməliyyatları
GET və™ POST metodları
printf() и sprintf() funksiyaları
Switch

DƏRSLİYİN MÜƏLLİFİ

RƏY VER