Şəkillərin ölçüyə salınması

DƏRS HAQQINDA

Bildiyimiz kimi php dilinin dəyərli xassələrindən biri də şəkillərin üzərində işləyə bilməsidir. Bu xassələrdən biri də şəkillərin istənilən ölçüyə salınmasıdır


DƏRSLİYİN ADDIMLARI

Giriş
Nümunə

DƏRSLİYİN MÜƏLLİFİ

RƏY VER