SQL Server

DƏRS HAQQINDA

Microsoft SQL Server 2000 serverinə XML dili və HTTP protokolu daxildir. Microsoft SQL Server 2000 Windows 2000 əməliyyat sisteminin bütün imkanlarından isitifadə edir. Verilənlərin idarə edilməsi və analizi baxımından «xam» verilənlərin aktiv tətbiq olunan informasiyaya çevrilməsi və İnternetin imkanlarından tam istifadə edilməsi vacibdir. Microsoft SQL Server 2000 korporativ verilənlər bazası yaradılmasında istifadə olunan əlverişli vasitələrdən sayılır.


DƏRSLİYİN ADDIMLARI

Yükləmə
VB-nin yaradılması və pozulması
Cədvəllərin yaradılması və pozulması
Məlumatların cədvəldən alınması
SELECT - daha sonra və daha dərin
SELECT - müqayisə, məntiqi və xüsusi operatorlar
Aqreqat funksiyaların köməkliyi ilə verilənlərin ümumiləşdirilməsi
Bir neçə cədvəldən verilənlərin seçilməsi
Bir sualın digər sual daxilində yerləşdirilməsi
Bağlanmış altsuallar
EXISTS operatorunun istifadə olunması
ANY, ALL operatorlarının istifadə olunması
UNION əmrinin istifadə olunması
Sətirlərin daxil olunması, pozulması və dəyişdirilməsi

DƏRSLİYİN MÜƏLLİFİ

Rəşad Əliyev
RƏŞAD ƏLİYEV
İlk addimlar

RƏYLƏR

5 Reytinq 100%
4 Reytinq
3 Reytinq
2 Reytinq
1 Reytinq
5 Ortalama reytinq

RƏY VER