Unix

DƏRS HAQQINDA

Unix 1969-cu ildə Ken Tompson və Denis Ritçi tərəfindən Bell laboratoriyalarında yazılmış, eyni vaxtda bir çox istifadəçi ilə eyni zamanda müxtəlif əməliyyatları yerinə yetirən bir əməliyyat sistemidir. Denis Ritçnin təklifi ilə yeni ƏS UNICS (UNIplexed Information and Computing System) adlandırılmış, sonralar UNIX adına qısaldılmışdı.


DƏRSLİYİN ADDIMLARI

Ön söz
Giriş
Fayllar
Proseslər
Proseslər arası əlaqə
Qeydlər

DƏRSLİYİN MÜƏLLİFİ

RƏY VER