PHP-DƏ ŞƏKİLLƏRİN ÖLCÜYƏ SALINMASI

Tural Rzaxanov-un göndərdiyi PHP-də Şəkillərin ölcüyə salınması dərsliyi sayta əlavə edildi.