ƏHMƏD SADIXOVUN MÜƏLLİFLİYİ İLƏ LİNUX NÜVƏ PROQRAMLAŞDIRMASI KURSU BAŞLAYIR.