İLK ADDIMLAR LAYİHƏSİ "PHP-DƏ TƏHLÜKƏSİZ PROQRAM" MÖVZUSUNDA SEMİNAR TƏŞKİL EDİR.

Ilk addımlar layihəsi "PHP-də təhlükəsiz proqram" mövzusunda seminar təşkil edir. 
Seminarda aşağıdakı mövzular haqqında danışılacaq : 
 
SQL Injection
  - SQL Injection nədir
  - Praktik nümunə
  - Laboratoriya işi – SQL Injection test edilməsi
  - Laboratoriya işi – SQL Injectiona qarşı filterlər
 
XSS
  - XSS nədir
  - Praktik nümunə
  - Laboratoriya işi – XSS test edilməsi
  - Laboratoriya işi – XSS qarşısı filterlər
 
Seminarda iştirak etmək istəyənlər qeydiyyatdan keçib ödənişi ödədikdən sonra qeydiyyatları
təsdiqlənir və seminarda iştirak etməyə haqq qazanırlar. 
Seminar 5 avqust saat 10:00  da baş tutacaq. Aşağıdakı linkə daxil olaraq siz seminar üçün 
qeydiyyatdan keçə bilərsiniz.