Menu

Daxil olun Qeydiyyat

DƏRS HAQQINDA

Microsoft Access müxtəlif növ informasiyanı toplamağa və sistemləşdirməyə, verilmiş şərtlərə əsasən obyektlərin axtarışı və sıralanmasını təşkil etməyə, verilənlərin daxil edilməsi üçün formalar tərtib etməyə və hesabatlar hazırlamağa imkan verir. Microsoft Access geniş diapazonda informasiyanın idarəetmə effektivliyini artıran güclü tətbiqi proqramdır.


DƏRSLİYİN ADDIMLARI

Microsoft Access-in təyinatı və işə salınması

Cədvəl Ustasının köməyi ilə cədvəlin yaradılması

Cədvəlin konstruktor rejimində yaradılması

Cədvəlin strukturunun dəyişdirilməsi

Verilənlərin sıralanması

Cədvəllərarası əlaqənin yaradılması

Sorğu Ustası

Sorğular konstruktoru

Seçmə şərtləri

Yekun sorğusu

Əməliyyat sorğusu

Filtr

Forma Ustası

Forma konstruktoru

İdarəetmə elementləri

İdarəetmə elementləri

Hesabat ustası

Hesabat konstruktoru

Qruplaşdırma və sıralama

Çap

Bazanın sıxlaşdırılması, surətinin çıxarılması və ondan istifadənin məhdudlaşdırılması


DƏRSLİYİN MÜƏLLİFİRƏY VER

Bizi dəstəkləyənlər