Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Access

Cədvəllərarası əlaqənin yaradılması

Cədvəllərarası əlaqənin yaradılması

Qruplar cədvəlinin KadrlarID sütunundakı ədədlər Kadrlar cədvəlinin yazılarının nömrələrinə uyğun olmalıdır. Bunun üçün iki cədvəl arasında əlaqə yaratmaq lazımdır. XidmətàƏlaqələr (Toolsà Relationships) əmrini seçin. Açılan Cədvəllər pəncərəsində aralarında əlaqə yaratmaq istədiyiniz cədvəlləri seçin. Əlavə (Add) düyməsini sıxın.

Mausun sol düyməsini sıxın və buraxmadan Kadrlar cədvəlinin KadrlarID sətrini Qruplar cədvəlinin KadrlarID sətrinin üzərinə gətirin. Açılan pəncərədə Yaratmaq (Create) düyməsini sıxın. Yaranmış əlaqənin parametrlərini sazlamaq üçün əlaqə xəttinin üzərində mausun düyməsini iki dəfə sıxın. Açılan dialoq pəncərəsində Verilənlərin bütövlüyü təmin edilsin (Enforce...), sonra isə Əlaqədar yazıların ardıcıl pozulması (Cascade Delete...) şərtlərini qeyd edin ki, Kadrlar cədvəlindən bir yazı pozulanda onunla əlaqədar olan Qruplar cədvəlinin yazıları da pozulsun. Əlaqələr (Relationship) pəncərəsini bağlayın.


Bizi dəstəkləyənlər