Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Access

Əməliyyat sorğusu

Əməliyyat sorğusu

Sorğudan bir qrup yazının əlavə edilməsi, silinməsi və təzələnməsi məqsədi ilə istifadə oluna bilər. Belə sorğu Əməliyyat sorğusu adlanır.

Fərz edək ki, ingilis dili kurslarında tədris müddəti 1 ay artırılır. Belə olan halda Qruplar cədvəlində ingilis dili qruplarına aid yazılarda Tarix2 sahəsinin qiymətlərini bir ay (30 gün) artırmaq lazımdır. Əməliyyat sorğusu bu məsələnin öhtəsindən asanlıqla gəlir.

Bazanın əsas pəncərəsində Cədvəllər (Tables) düyməsini sıxın. Təzələnməli olan Qruplar cədvəlini seçin. Yeni obyekt düyməsinin açılan siyahısından Sorğu (Query) sətrini seçin. Yeni sorğu (New Query) pəncərəsi açılır. Bu pəncərəni açmaq üçün bazanın əsas pəncərəsinin Yeni(New) düyməsindən də istifadə etmək olardı.

İki dəfə Konstruktor (Design View) sətrinin üzərində mausun düyməsini sıxın. Seçdiyimiz Qruplar cədvəli sorğu konstruktorunun pəncərəsinə gətiriləcək. Təzələnməli Tarix2 sahəsini və Kurs sahəsini sorğunun aşağı hissəsinə gətirin. Sorğu növü düyməsinin açılan siyahısından Təzələmə (Update Query) sətrini seçin. Növündən asılı olaraq Sorğunun aşağı hissəsi dəyişir və yeni Təzələmə (Update To) sahəsi yaranır. Burada Tarix2 sahəsinin yeni qiymətini yazmaq lazımdır. Tarixi bir ay artırmaq üçün [Tarix2]+30 yazın. Kvadrat mötərizədə yazılmış sahənin adı həmən sahənin qiymətini göstərir. Başqa bir cədvəlin istənilən sahəsinə istinad etmək uçun əvvəl kvadrat mötərizədə cədvəlin adı nida işarəsindən sonra isə yenədə kvadrat mötərizədə sahənin adı yazılır. Məsələn, [Kadrlar]![Soyadı]. Yalnız İngilis dili kurslarına aid olan Tarix2 sahələrini dəyişdirmək üçün, Seçmə şərti (Criteria) xanasına "Eng" yazın. Sorğunu bağlayın, ona Təzələnmə adı verin.

Bazanın əsas pəncərəsində Sorğular(Queries) düyməsini sıxın. Təzələnmə işarəsinin üzərində mausun düyməsini iki dəfə sıxın və Access- in sorğunun yerinə yetirilməsi haqqında sualına Hə (Yes) cavabı verin. Access dəyişiləcək yazıların, yəni qoyulmuş şərtlərə cəvəb verən yazıların miqdarı haqqında məlumat verir və təzələnmənin həqiqətən zəruri olduğunu təsdiq etməyinizi xahiş edir. Hə (Yes) cavabı verin.

Əməliyyat sorğuları bir neçə əlaqəli cədvəllərdə verilənləri dəyişdirə bilər. Ona görə bu sorğulardan ehtiyatla istifadə edilməlidir.


Bizi dəstəkləyənlər