Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Access

Filtr

Filtr

Sorğular kimi filtrlər də müəyyən qoyulmuş şərtlərə cavab verən verilənlərin seçilməsi üçün istifadə edilir. Lakin filtr cədvəllə birlikdə saxlanınlır və başqa obyektlərlə istifadə oluna bilməz.

Kadrlar cədvəlinə filtr tətbiq etməklə bir sıra yazını seçək.

Verilənlər bazasının pəncərəsində Cədvəllər(Tables) düyməsini, sonra isə iki dəfə Kadrlar dyüməsini sıxın. Cədvəlin Soyadı sütununda Məlikova yazılmış xananı seçin. Seçilmə üzrə filtr düyməsini sıxın. Gördüyünüz kimi, cədvəldə Soyadı xanasında yalnız "Məlikova" olan yazılar qaldı. Cədvəlin bütün yazılarını göstərmək üçün Filtrin təqzibi düyməsini sıxın. Axırıncı tətbiq edilmiş filtr Access -in yaddaşında saxlanılır və onu təkrar Filtr düyməsini basmaqla tətbiq etmək olar.

Cədvələ mürəkkəb Filtr də tətbiq oluna bilər. Məsələn, Kadrlar cədvəlindən tərkibində Məlikova soyadı olan və eyni zamanda telefon sahəsi boş olmayan yazıları seçək. YazılaràFiltrà Mürəkkəb filtr ( Recordsà Filterà Advansed Filter/Sort) əmrini seçin. Sorğu konstruktorunun pəncərəsinə oxşar bir pəncərə açılır. Pəncərənin

Aşağı hissəsində Soyadı sahəsinin "Məlikova" mətninə bərabər olması şərti artıq yazılıb. Blankın ikinci sütünuna mausun vasitəsilə Telefon sahəsini gətirin və Seçmə şərti (Criteria) xanasına <>Null düsturunu yazın. Bu şərt boş olmayan sahələri seçir. Filtrà Filtrin tətbiqi (Filterà Apply Filter/Sort) əmrini seçin. Yazılarà Filtrin təqzibi (Recordsà Remove Filter/Sort) əmri ilə filtri yığışdırın.

Yeni filtrin tətbiqi əvvəlki filtrləri ləğv edir. Filtri qoruyub saxlamaq üçün onu sorğu kimi saxlamaq lazımdır. Filtr pəncərəsini açın (Recordsà Filterà Advansed Filter/Sort). FaylàSorğu kimi yadda saxlamaq(Fileà Save As Query) əmrini yerinə yetirin. Açılan pəncərədə sorğuya Filtr adı verib OK düyməsini sıxın. Filtr pəncərəsini bağlayın.


Bizi dəstəkləyənlər