Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Access

Hesabat ustası

Hesabat ustası

Hesabatlar formalara bənzəyir, lakin adətən onlardan informasiyanı printerdən çıxarıb kağız üzərində əks etdirmək üçün istifadə olunur. Bu səbəbdən hesabatlar elə tərtib edilir ki onları ayrı-ayrı vərəqlərdə yerləşdirmək olsun.

İstfadəçinin işini Hesabat Ustası xeyli asanlaşdırır.

Bazanın pəncərəsində Hesabatlar (Reports) düyməsini sıxın. İki dəfə Ustanın köməyi ilə hesabatın tərtibi (Create Report By Using Wizard) düyməsini sıxın.

Hesabata kadrlar haqqında informasiya ilə yanaşı onların dərs keçdiyi qruplar haqqında məlumat daxil edilməlidir. Bunun üçün hər bir əməkdaş haqqında məlumatın altında onun qrupları haqqında məlumat çap edilir, sonra növbəti əməkdaş haqqında məlumat və i.a.

Ustanın birinci pəncərəsində açılan Cədvəllər və Sorğular (Tables/Queries) siyahısından Kadrlar cədvəlini seçin. Sahələr (Available Fields) siyahısından Soyadı sətrini seçin və ">" düyməni sıxıb bu sahəni Seçilmiş sahələr (Selected Fields) siyahısına keçirin. Adı və Atasının adı sahələrini də bu siyahıya keçirin.

Cədvəllər və Sorğular (Tables/Queries) siyahısından Qruplar cədvəlini seçin və bu cədvəlin Kurs, Qruplar, Tarix1, Tarix2 sahələrini Seçilmiş sahələr (Selected Fields) siyahısına keçirin. İrəli (Next) düyməsini sıxın. İkinci pəncərədə hesabatda məlumatın təqdim edilmə qaydası seçilməlidir. Burada iki variant var. Birində əvvəl əməkdaşın adı sonra onun qruplarının siyahısı gəlir. O birində isə əvvəl qrupun sayı sonra isə dərs deyən əməkdaşın adı. Birinci variantı (By KadrlarID) saxlayın və İrəli (Next) düyməsini sıxın. Növbəti pəncərədə yenidən İrəli (Next) düyməsini sıxın. 4-cü pəncərə yazıların sıralama qaydasını göstərir. Siyahı 1-dən Qrupları seçin. İrəli (Next) düyməsini sıxın.

Açılan pəncərə sahələrin səhifədə yerləşdirilmə qaydası və səhifənin istiqamətini göstərir. Struktur1 seçin.

Növbəti pəncərədə hesabatın görünüşünü yaraşıqlı etmək üçün bir neçə variant təklif olunur. Corporate variantını seçin. İrəli (Next) düyməsini sıxın. Sərlövhə üçün Kadrların siyahısımətnini yazın və Son (Finish) düyməsini sıxın.

Usta Hesabatı tərtib edib Çapdan Əvvəl Baxış üçün açır.


Bizi dəstəkləyənlər