Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Access

İdarəetmə elementləri

İdarəetmə elementləri

Verilənlər bazasının pəncərəsində Formalar (Forms) düyməsini sıxın. Kadrlar formasını konstruktor rejimində açın. Formanı açanda ekranda elementlər lövhəsi görünür. Lövhə yoxdursa onu Elementlər lövhəsi düyməsilə ekrana gətirmək olar. Bu lövhədən formaya müxtəlif obyektlər əlavə etmək üçün, məsələn dekorativ elementlər, şəkillər və s. istifadə olunur. Gəlin Kadrlar formasına Bakı Dövlət Universitetinin loqotipini əlavə edək. Elementlər lövhəsində bu elementi seçin, mausun köməyi ilə şəkilin çərçivəsini çəkin. Bu zaman qrafik faylların siyahısı pəncərəsi açılır. Bu siyahıdan lazım olan faylı seçin və mausun düyməsini iki dəfə sıxın. Formanı verilənlərin daxil edilməsi və dəyişdirilməsi rejimində açın.


Bizi dəstəkləyənlər