Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Access

Seçmə şərtləri

Seçmə şərtləri

Sorğuya seçmə şərtlərini daxil etməklə cədvəldən müəyyən tələblərə cavab verən yazıları seçmək olar. Gəlin sorğuya ancaq başlama tarixi Oktyabrın 1-i ilə 30-u arasında olan qrupların daxil edilməsi haqqında tələb əlavə edək.

Bazanın əsas pəncərəsində Pedaqoqlar sorğusunu seçin və Konstruktor düyməsini sıxın. Konstruktorun aşağı hissəsində Tarix1 sütununun Seçmə şərtləri (Criteria) xanasının üzərində mausun sağ düyməsini sıxın, açılan menyudan Tərtib etmək (Build) əmrini seçin. Düstur tərtibatçısının pəncərəsi açılır. Tərtibaiçının sol siyahısından Operatorlar (Operator) qovluğunu, Orta siyahıdan Müqayisə(Comparison) operatorunu seçin. Sağ siyahıdan Müqayisə (Between) sətrinin üzərində mausun düyməsini iki dəfə sıxmaqla seçdiyiniz düsturu Düstur sahəsinə keçirin.

Düstur sahəsində birinci əvəzçini ("Expr") seçin. Sol siyahıdan iki dəfə sıxmaqla Funksiyalar (Functions) qovluğunu seçin, sonra Standart funksiyalar (Build-In Functions) qovluğunu açın. Orta siyahıdan Vaxt/Tarix (Date/Time) sətrini seçin. Sağ siyahıdakı Tarix Qiymətinin (DateValue) üzərində iki dəfə mausun düyməsini sıxın. Birinci əvəzçi seçdiyiniz düsturla əvəz olunur. Klaviaturada "¬ " düyməsini iki dəfə sıxın və "strinexpr" əvəzçisini seçin və dırnaq arasında mətn yazın 1.10.99. İkinci əvəzçini də DateValue ("30.10.99") ilə əvəz edin. OK düyməsini sıxın. Tərtib etdiyiniz düstur beşinci sütunun Seçmə şərtləri (Criteria) xanasına yazılacaq.

Dərslərin başlama tarixi böyük əhəmiyyət kəsb etmirsə Tarix1 sahəsini sorğunun yığma cədvəlində göstərməyə bilərik. Tarix1 sütununu gizlədin.

Sorğunu yerinə yetirin.


Bizi dəstəkləyənlər