Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Access

Sorğular konstruktoru

Sorğular konstruktoru

Sorğu Ustası sadə tələblərə cavab verən sorğular yaradır. Sorğular konstruktoru isə Mürəkkəb şərtlərə cavab verən sorğular tərtib edə bilir.

Konstruktor rejiminə keçin (View à Design View). Konstruktor pəncərəsinin yuxarı hissəsində sorğuda iştirak edən cədvəllər və cədvəllərarası əlaqələr göstərilir. Konstruktorun aşağı hissəsində cədvəllərin sahələri, Seçmə şərtləri (Criteria) və Sıralama qaydaları (Sort) göstərilir. Lazımi cədvəl konstruktorun pəncərəsində yoxdursa, alətlər lövhəsindəki Cədvəllər düyməsini sıxın, açılan dialoq pəncərəsində istədiyiniz cədvəli (məsələn, Kadrlar cədvəlini) və ya sorğunu seçin və Əlavə (Add) düyməsini sıxın, sonra isə Bağlamaq(Close) düyməsini sıxın. Əslində əlavə etdiyimiz cədvəl hal-hazırda bizə lazım deyil. Ona görə klaviaturanın Delete düyməsi ilə onu ləğv edin.

Sorğuya daha bir sahə əlavə etmək üçün mausun oxunu Kadrlar cədvəlinin Atasının adı sətrinin üzərinə gətirin. Mausun sol düyməsini sıxın və buraxmadan Atasının adı sətrini konstruktorun aşağı hissəsində üçüncü sütunun birinci sətrinə gətirin. Üçüncü sütunun ikinci sətrində Kadrlar cədvəlinin adı yazılacaq.

Sorğunun birinci sütununun üçüncü sətrində açılan siyahıdan Artma istiqamətində (Ascending) sətrini seçib Soyadı sahəsi üçün sıralama qaydasını göstərin. Adı və Atasının adı sahələri üçün eyni sıralama qaydası seçin. Görünüş düməsini sıxın. Kadrlar cədvəlindəki bəzi işçilərə aid Qruplar cədvəlində yazı yoxdur, ona görə sorğuya bu işçilər haqqında heç bir məlumat daxil edilməyib. Sorğuya işçilərin hamısı haqqında məlumat daxil etmək istəyiriksə, sorğunun parametrlərini dəyişməliyik.

Yenidən konstruktor rejiminə keçin. Əlaqə xətti üzərində mausun düyməsini iki dəfə sıxın. Əlaqə parametrləri (Join Properties) adlı dialoq pəncərəsi açılır. İkinci variantı seçin. OK düyməsini sıxın. Əlaqə xəttinin üzərində yaranmış ox işarəsi rejimin dəyişməsini göstərir. Sorğunu işə salın. Sorğu pəncərəsini bağlayın. Hə (Yes) düyməsini sıxın.


Bizi dəstəkləyənlər