Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Adobe Photoshop

Alətlər çubuğu

Alətlər çubuğu


 

Photoshop-dan istifadə etmək üçün əvvəla solda şəklini gördüyünüz Alətlər çubuğunu yaxşı öyrənməliyik. Alətlər çubuğunu açmaqdan ötrü baş menyudan, Window >> Show Tool ilə ToolBox-u açaq. Bağlamaq ücün Window >>Hide Tool seçmək lazımdı. Gizli olan bu alətlətin aşağısında xırda ox işarəsi üzərində mausun düyməsini basılı saxlayin bir müddətdən sonra açılan pənçərədən həmin alətin başqa növünü seçə bilərsiz. Bunlardan birini seçirsiniz.Alət qutusundakı alət digəri ilə yerini dəyişəçək, istifadəyə hazır vəziyyətdə olacaq. Hərbirinin yanındakı hərflər qısa yol düyməsini göstərir. Aşağıdakı; Alətlər Qutusunun xüsusiyətlərini hər nə qədər açıqlasaq da buradakı Alətlərin hasını aktiv edirsinizsə edin, alt şəkildə gördüyünüz, PhotoShop 6.0 ilə bərabər əlavə olan yeni xüsusiyəti Tool Option Bar – Alət Seçənəklər Çubuğuundakı nizamlığı ortaya çıxarır.Baş menyunun altında yerləşən Tool Options Bar-dakı nizamlamaları ilə yetənəklər qazanırlar. Bunu PhotoSpop-u istifadə etdikdə daha yaxşı başa düşəçəksiz. İndiysə Alətlər Qutusunun alətləri tanış olaq.

                                                                                    "Tool Options Bar"

                       


"Rectangular Marquee Tool" ( M ) Düzbuçaq formasinda hər hansı sahəni seçmək üçün   seçib şəkil üzərində mausun düyməsini basılı saxlayaraq mausu sürüşdürün. Shift basılı tutaraq   bu əməliyyatı edəndə hər tərəfi bərabər yəni kvadrat olur.
Elliptical Marquee Tool" ( M ) Ellips formasında seçmək üçündür Shift basılı tutduqda dairə formasında olur. 
  "Single Row Marquee Tool" ( M ) Tək pixsel vertikal bölür. 
 "Single Column Marquee Tool" ( M ) Tek pixsel olaraq horizontal bölür.


"Move Tool" ( V ) Seçilən bir sahəni və yada Leyri yerini dəyişmək üçündü. Avtomatiq seçmə üstünlüyü olaraq mausun sağ düyməsini basdıqda başqa leyridə seçə bilərsiniz.


"Lasso Tool" ( L ) Şəil üzərində səbəst sahə seçə bilərsiniz. 
"Polygonal Lasso Tool" ( L ) Şəkildə təyin etdiyiniz nöqtələri tək tək seçə bilərsiniz. 
 "Magnetic Lasso Tool" ( L ) Yaxın olan rənglərə maqnit kimi yapışaraq seçmək üçün .


 "Magic Wand Tool" Bu alət sehirli çubuq adlanır hər-hansı rəngin üzərində mausun düyməsini vurduqda eyni olan bütün rəngləri seçir (Sehirli çubuq).


 "Crop Tool" ( C ) Kəsmə aləti deyilir. Şəklin kənarındakı artıqları kəsmək və fırlatmaq olar.


 Airbrush Tool" ( J ) Yumuşaq kənarlı xətt şəklində rəngləmək olur. Karandaş hərəkəti kimi


"Slice Tool" ( K ) Dilimləmə aləti ilə şəkil üzərində dilimlər yaratmaq olar. 
Şəkli dilimlərə bölə bilərsiniz. 
"Slice Select Tool" ( K ) Dilimləri seçməyə yarayır


 "History Brush Tool" ( Y ) Şəklin arxa plan rəngini kopyalayıb şəkil üzərində seçilən obyekti   firça şəklində rəngləmək. 
 "Art History Tool" ( Y ) İstifadə olunan seçili obyektdəki fərqli rənqləmə sitillərinə,fırça   şəklində rəngləmə.


 "Eraser Tool" ( E ) Silmə aləti (pozan). Şəkildə lazım olmayan hissələri silmək silərkən axa   plani və ya arxadakı layerin görünməsini təmin edir. 
 "Background Eraser Tool" ( E ) Arxaplan rəngini silərək şəkil üzərinə köçürür. 
 "Magic Eraser Tool" ( E ) Tək mausun düyməsini basmaqla arxaplan rəngini şəkil üzərinə   köçürür.


 "Paint Bucket Tool" ( G ) Obyekti seçilmiş rəng ilə doldurabilərsiniz. 
 "Gradient Tool" ( G ) İki yada daha çox rənglər arasında yumuşaq keçid (qradient) yaradır .


 "Dodge Tool" ( O ) Şəkildə aydınlanmış –işıqlanmış kimi effekt verir. 
 "Burn Tool" ( O ) Şəkli tünd-qaralmış effekti verir. 
 "Spone Tool" ( O ) Şəklin rəng parıltılığını azaldıb, çoxaltmaq.


 "Path Companent Selection Tool - Direct Selection Tool" ( A ) Pen Tool ilə şəkil   üzərində hər hansı bir yerdə seçim etdiyimiz və ya bir parça seçdiyimizdə seçim nöqtələrini   təyin edir.


Type Tool" ( T ) Şəkil üzərində yazı (text) yazmaq üçün. Photoshop-un yazi Editorunda   yazılır.


 "Pen Tool" ( P ) Şəkildə düzgün rotarları-yönləri çəkməyə icazə verir.


"Rectangle Tool" ( U ) Ən üstə "Rectangular Marquee Tool" Bölmündə başa saldığımız işləri   görür. Ancaq bu alətin vərqi Foreground deyilən rənq dəyişdirmə alətindəki üstdəki rəngini tətbiq olunan yerde məhz bu rəng istifadə olunur və maskalama edir. İstəsəniz üstünə mausla iki dəfə basmaqla rəngini dəyişdirəbilərsiniz. "Rounded Rectangle Tool" ( U ) Künclərin yumrulanması. 
" Ellipse Tool" ( U ) Elips. 
"Polygon Toll" ( U ) Poliqonql olaraqda istifadə olunur. Hər birinin kənarlarını "Tool Options Bar"-dan nizamlamaq olar. 
"Line Tool" ( U ) Cızıq alətidir. İstənilən qalınlıqda düz cızıq çəkər.
"Custum Shape Tool" ( U ) Pohotoshop-un hazır şəkillər siyahısından istifadə etməyə imkan verir.

<

 "Notes Tool" ( N ) Şəkilin müəyyən hissəsində qeyd yazmaq.
"Audio Annotation Tool" ( N ) Səs əlavə edər. Amma bu əlavəni ançaq PSD formasında   əlavə edər.


 "Eyedropper Tool" ( I ) Şəkildəki rəngi seçmək üçün. Mausun sol düyməsini  şəkildəki hansısa  rəng üzərində basdıqda həmin rəngi seçir. 
"Color Sampler Tool" ( I ) İnfo seçilən rəngin dəyərini göstərir. 
"Measure Tool" ( I ) Şəkildə iki nöqtə arasını ölçməyə imkan verir.


 Hand Tool" ( H ) Ekrana yerləşməyən yəni iri həcimli şəkillərin   görünməyən yerini mausun sol düyməsini basılı tutaraq sürüşdürmək olar.


"Zoom Tool" ( Z ) Şəklin istənilən hissəsinə yaxından və ya uzaqdan baxmaq üçün (Alt düyməsini basılı tutduqda ölçünü azaldır).


"Palet –Rənk seçmə aləti " Foreground üsdəki rəngi , Background altdakı rəngi bildirir.   Defaunt rənk (D) şəkildəki kimidir.-'a mausla basanda default`u nizamlayır.   -a mausla   basanda altnan üstdəki rənglərin yerini dəyişdirə bilərsiniz(X).Amma altdakı daimi Backgraund,   üsdəki daimi Foreground olacaqdır.


"Quick Mask Mode" ( Q ) 
Hazır masqalamaq və ya maskalamadan çıxartmaq olar.

<

"Full Screen Mode" ( F ) Pənçərəni bütün ekran boyu açmaq, standart hala qaytarmaq


 "Jump to ImageReady" ( Ctrl+Shift+M ) ImageReady-yə tullamaq. Hər hansı bir şəkli   düzünə ImageReady-ə göndərib eyni şəkildə bütün əməliyyatları, efektləri və filtirləri ilə   ImageReady-də istifadiyə hazırlayır.


Bizi dəstəkləyənlər