Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Adobe Photoshop

Bulanıqlığı götürmək

Bulanıqlığı götürmək

Gördüyünüz kimi şəklin keyfiyyəti aşağıdı, şəkil bulanlıqdı(şəkil RGB rənk rejimindədi). Bunu neçə düzəltmək olar?
Tapşırıq: şəklin keyfiyətini qaldırmaq (aydın görüntü) tələb olunur .

Şəkli LAB rəng sxeminə keçirək (Image >> Mode >> LAB), channels panelini açın və Lightness kanalını seçin (Lightness kanalını seçməsəz də olar elədə böyük fərqi yoxdu amma azda olsa var).

Filter menyusundan Sharpen>Unsharp Mask.... seçin açılan pəncərədə oxları üzərində sol düyməni basılı tutaraq sağa sola dartmaq olar.
Şəklin nə qədər bulanlıq olmağından asılı olaraq şəklə baxaraq filterin dəyərini seçməlisiniz buna görə də sizə dəqiq rəqəmlər deyəmirəm.
1-ci ox efektin “küçü”-nə cavabdehdir (çox qaldırmayın).
2-ci ox pixselin ölçüsünü bildirin hansı ki effekt veriləcək.
3-cü ox ondan ondan ötrüdü ki, "artıqlar çıxmasın.......(məsləhətdi “0” verəsiz)

Sonra yeniden RGB.. rəng rejime qayıdın . bu da nəticə!... Şəkilləri fərqinə baxaq.


Bizi dəstəkləyənlər