Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Düymə

Düyməni hazırlamaq üçün yeni vərəq açın misal üçün 100x100.
"Elliptical Marquee Tool" aləti ilə yumru seçili  sahə yaradaq ( Shift basılı tutun ki hər tərəfi bərabər olsun ).

Alətlər panelində ki rənklərin birini açıq yaşıl digərini tünd yaşıl seçin (istədiyiniz rənk seçə bilərsiz).
Alətlər qutusundan Gradient alətinin birinçi növünü seçin  yuxardan aşağı doğru rənkləyin (çəkin).

Seçili sahəni balaçalatmaq üçün baş menyudan Select >> Modify >> Contract seçirik və Gradient alətiylə əks istiqamətdə (aşağıdan yuxarı) rənkliyin.

Artıq düymənin üzərinə yazı yazmaq olar .
Buda sadə düymə hazırdı, indiysə özünüz dört künç düymə yaratmağa çalışın.Sadəçə seçili sahə yaradanda "Rectangular Marquee Tool" aləti ilə yaradın qalan əməliyyatlar eynidi.


Bizi dəstəkləyənlər