Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Adobe Photoshop

Filterlər (2)

Filterlər (2)

                              Distort:
Diffuse Glow: Aydın sahələrə kölgə verir
Displace: Sectiyiniz balaca şəkil (PSD Farmatlı) ilə təsirdən qrafikin bütün piksellerini nizamlayan bir filterdi. (şəkil üzərinə başqa PSD formatlı şəkili müxtəlif effektlə salır) İstifadəsi biraz müxtəlifdir.
Glass: Şəklə müxtəlif şüşədən görünüş effekti verir.
Ocean Ripple: Şəklə dalğa effekti verir.
Polar Coordinates: Şəklə iki cür bükmək effekti verir.
Ripple: Balaca su dalğaları effekti verir.
Shear: Açılan pəncərədəki oxu sağa sola dartaraq şəklə əyrilik effekti verir.
Spherize: Obyekt üzərində deformasiyaları dairə şəklində tətbiq etməyə imkan verir.
Twirl: Seçili obyekti burur.
Wave: Su dalğası kimi yumuşaq deformasiya verir.
ZigZag: Ziqzaqlar, su dalğası yaradır.

                                  Noise:
Add Noise: Bildirdiyiniz qədər pixsel əlavə edər.
Despeckle: Şəkildəki kirləri silir (pixseləri).
Dusk & Scratches: Rəngləri bir birinə contrastı azaldır.
                                 Pixelate:
Color Haftone: Şəkildə rəng sayını az, aşağı keyfiyətli hala salır.
Crystallize: Şəkildə rəngləri bölərək pətək kimi bir qat yaradır.
Facet: Şəkil içindəki kənarlardan anti-aliasing-i götürür.
Fragment: Şəkildə zəlzələ effekti verir.
Mezzotint: Şəklə kirlilik əlavə edəcək, üstünə nöqtələr əlavə edir.
Mosaic: Pixselləri birləşdirir. Şəklin zoom böyüdəndəki kimi görüntü verir.


Bizi dəstəkləyənlər