Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Adobe Photoshop

Plastik yazı

Plastik yazı

Yeni vərəq yaradaq, File-->New (Файл->Новый), klaviaturada Ctrl+N (mən səhifə tez yüklənməsi üçün balaca şəkil açıram).Alətlər panelində Horizontal Type Tool ( T ) alətini seçirik.

Yenə  bir mətin yazırıq rəngin heç bir əhəmiyyəti yoxdu.

Növbəti seçirik Layer-->Layer Style-->Blending Option.(Слой->Стиль слоя->Параметры наложения), və ya Layers palitrasından aşağıda  düyməsini basın. Parametirləri ( uzun yazmaq istəmirəm )aşağıdakı şəkildəki kimi verin:

Növbəti effekt (stil): Drop Shadow (Тень) Kölgə parametirləri verin:

Sonra keçirik Color Overlay (Цветовое наложение), rəngini aşağıdakı rənk kodunu yazın:
Növbəti əməliyyat Inner Shadow (Внутренняя Тень), rəngi təyin edin;
Sonra keçirik Inner Glow,(Внутреннее Свечение) effekti verək.
Keçirik Bevel and Emboss (Тиснение)stilini verək

Həmin yerdəcə (sol menyuda) keçirik Contour (Контур распределения), və parametirləri təyin edək.


Bizi dəstəkləyənlər