Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Adobe Photoshop

Şəffaf yazı

Şəffaf yazı

Bu bölümdə sizə necə şəffaf yazı effekti verməyə baxaq əməliyat sadədir amma elədə pis effekt deyil. Nümunədəki şəkildən yekunda yazının necə olaçağını görüsüz.(bina Nizami kinoteatrıdi)

Arxaya bir şəkil salin ( yazı hansı şəkil ustundə olmağını istəyirsiniz)
Şəklin üzərində mətin yazın, rəngin fərqi yoxdu hansi rənkdə yazısız yazın.
Sonra Leyer panelindən ( Window >> Layers ) mətin olan leyri şəffaflaşdıraq Fill Oracity salaq 100% dən 0%-a kimi endirin. Sonra leyrə əlavə Drop Shadow (kölgə) və Bevel and Emboss stili verək ( Layer >> Layer Style, stillərin perametrini özünüz istədiyiniz kimi nizamlıya bilərsiz, dəyişiklik etməsəzdə olar yalnız stililləri seçıb OK basın). Şəkil hazırdı.


Bizi dəstəkləyənlər