Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Top

1.Yeni səhifə açırıq (fikir verin arxafon şəffaf olsun ). Yein layer yaradıb (Layer >> New >> Layer), seçmə aləti ilə yumru sahə seçək (sağdaki şəkildə) topun sahəsini seçirik və rəngliyirik.
Sonra isə Select >>Deselect (Ctrl+D seçili sahəni ləğv etmək).

Nəticə

2. Alətlər panelindən fırçanı seçib Brushes panelindən şəkildəki fırçanı seçib topun yuxarı sol küncündə ağ nöqtə qoyuruq.

Nəticə

3. İndiysə topa kölgə verək Layer >>Effects>> Drop Shadow.
Top hazırdı.


Bizi dəstəkləyənlər